СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД
ТЕЛ: +359 889 711 421, +359 889 711 956        СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД

        Гр. ШУМЕН

        ПК 9700

        ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

        EMAIL sm_office@mail.bg


        УСЛУГИ С АВТОКРАНОВЕ ТЕЛ

        +359 889 711 421

        +359 889 711 956


        УСЛУГИ С ЗЕМЕКОПНА ТЕХНИКА ТЕЛ

        +359 889 712 564


        ТЕЛ/ФАКС

        +359 54 830 330


Създаден © 2016 kran-bg.com         Всички права запазени         Програми и дизайн от НЕПТУН 92